Rà soát về đề xuất đầu tư dự án Khu Công nghiệp Dốc Đá Trắng

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (KCN) Vigracera (đơn vị đề xuất dự án) rà soát, khảo sát địa điểm dự kiến triển khai dự án, hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất đối với dự án Đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN Dốc Đá Trắng (trên địa bàn huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa).

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và đơn vị đề xuất nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương về dự án này. Đồng thời, làm rõ các điều kiện, yêu cầu đáp ứng để thành lập KCN, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, ngành nghề kêu gọi vào KCN. Các vấn đề về suất đầu tư, các khu vực dự kiến tái định cư, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho các hộ bị ảnh hưởng tại khu vực dự án cũng cần nghiên cứu kỹ. Trên cơ sở đó, trước ngày 5-10, hoàn thành dự thảo trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương triển khai dự án theo quy định.

Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/202009/ra-soat-ve-de-xuat-dau-tu-du-an-khu-cong-nghiep-doc-da-trang-8185634/?fbclid=IwAR2NPAjjlBz5fYFe8gvwFhw_2syqgVf-duUp3uw5xr5VNiWm-GJi0uYPyJQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *