NHỮNG CHÍNH SÁCH BẤT ĐỘNG SẢN CÓ HIỆU LỰC TỪ QUÝ I NĂM 2022

   Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng đất, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ban ngành đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới. Một trong số những chính sách ấy là:

  1. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

   Nghị quyết 39 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021–2030 vừa có hiệu lực; thông qua Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.

Bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo đảm kết nối không gian phát triển liên ngành, liên vùng, các hành lang kinh tế và các vùng động lực phát triển của quốc gia; giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa; bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42 – 43%;

Khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng; hạn chế tình trạng suy thoái đất; cải tạo, phục hồi diện tích đất bị thoái hóa gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Quy hoạch đất quốc gia

2. Thuế phí

   Thông tư 106 của Bộ Tài chính về Sửa quy định, về phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ có hiệu lực; theo đó, sửa đổi quy định một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 Cụ thể, phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.

Thông tư mới này thay Thông tư 85/2019 cũ chỉ quy định “cấp” giấy chứng nhận, còn Thông tư 106/2021 chia thành “cấp lần đầu” và “cấp mới”.

3.Bãi bỏ những quyết định không còn phù hợp

   Quyết định 35 của Chính phủ, Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về đất đai có hiệu lực. Quyết định 35 này bãi bỏ toàn bộ 27 văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng ban hành, trong đó, có 02 văn bản liên quan đến đất đai, gồm:

Quyết định 105/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ: về việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuê nhà, đất.

Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ: về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Quyết định 35 của Chính phủ, Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về đất đai có hiệu lực. Quyết định 35 này bãi bỏ toàn bộ 27 văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng ban hành, trong đó, có 02 văn bản liên quan đến đất đai, gồm:

Quyết định 105/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ: về việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuê nhà, đất.

Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ: về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

4. Sử dụng khoảng 5.481 ha đất xây dựng cao tốc Bắc – Nam phía Đông

   Từ ngày 25/02/2022, Nghị quyết 44/2022/QH15: về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, Dự án này gồm các đoạn từ Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị), từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa) và từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Nhu cầu sử dụng đất của Dự án khoảng 5.481 ha, trong đó đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên khoảng 1.532 ha, đất rừng phòng hộ khoảng 110 ha, đất rừng sản xuất khoảng 1.436 ha.

Dự án xây dựng cao tốc Bắc -Nam phía Đông

5.Hướng dẫn sắp xếp lại, xử lý nhà đất công

   Theo Thông tư 125/2021/TT-BTC, việc xử lý chuyển tiếp đối với các trường hợp phát sinh từ ngày 01/01/2018 đến trước ngày 01/09/2021 theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 67/2021/NĐ-CP được thực hiện như sau:

– Nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 67/2021/NĐ-CP.

– Nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định 67/2021/NĐ-CP.

– Nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo các phương án khác thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị định 67/2021/NĐ-CP.

6. Chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản huy động vốn không đúng quy định bị phạt đến 1 tỷ đồng

   Chính phủ ban hành Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, trong đó quy định mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản.

6.1. Phạt tiền từ 800 triệu – 1 tỷ đồng đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh BĐS có một trong các hành vi sau:

-Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định; Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án mà không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu hoặc các điều kiện theo quy định.

  -Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất hoặc bị kê biên để đảm bảo thi hành án, bên nhận chuyển nhượng không phải là doanh nghiệp kinh doanh BĐS hoặc không đủ năng lực tài chính theo quy định thì xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

-Bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, chưa bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, chưa hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài (đối với trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô) hoặc chưa hoàn thành nghiệm thu hoặc chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền đưa công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định.

-Huy động vốn không đúng quy định; Sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết.

6.2. Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 100 -120 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

-Kinh doanh BĐS thuộc trường hợp phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã mà không thành lập theo quy định;

-Không công khai, công khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về dự án BĐS, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định; hợp đồng kinh doanh BĐS không được lập thành văn bản hoặc lập hợp đồng kinh doanh BĐS không đầy đủ các nội dung chính theo quy định hoặc trái quy định của pháp luật;

-Không cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng hoặc việc sử dụng tiền ứng trước khi có yêu cầu; không cho phép bên mua, bên thuê mua được kiểm tra thực tế tiến độ thi công, chất lượng công trình theo quy định; thu các loại phí liên quan đến chuyển nhượng BĐS không đúng quy định.

6.3. Nghị định 16 cũng quy định phạt tiền từ 400 – 600 triệu đồng đối với hành vi:

 -Kinh doanh BĐS mà BĐS đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định; kinh doanh bất động sản không đúng phạm vi được kinh doanh theo quy định;

-Triển khai xây dựng dự án kinh doanh BĐS, dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

 -Bán hoặc cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai mà không có hợp đồng với ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng hoặc nội dung hợp đồng bảo lãnh không đúng, không đầy đủ theo quy định của pháp luật;

 -Thu tiền của bên mua, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng tiến độ thực hiện dự án theo thỏa thuận của các bên hoặc thu vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng theo quy định;…

7. Thanh Hóa quy định về công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp

Từ ngày 02/02/2022, Quyết định 02/2022/QĐ-UBND quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, UBND cấp huyện nơi có đất có trách nhiệm công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý tại địa phương, lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề.

Quy hoạch đất Thanh Hóa

 Ngoài ra còn có một số quy định cũng được ban hành mới trong năm 2022, để tìm hiểu rõ hơn quý vị hãy đăng ký kênh youtube: VŨ THANH VÂN OFFICIAL – YouTube

hoăc truy cập trang website: TRANG CHỦ – https://thanhvanbds.com/, Trang chủ – Thanh Vân (thanhvanbds.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *