Bỏ Khung Giá Đất: Ai Sẽ Là Người Được Hưởng Lợi ? Ai Sẽ Bị Áp Thuế Cao ?

Bỏ Khung Giá Đất: Ai Sẽ Là Người Được Hưởng Lợi ? Ai Sẽ Bị Áp Thuế Cao ?

Bỏ Khung Giá Đất: Ai Sẽ Là Người Được Hưởng Lợi ? Ai Sẽ Bị Áp Thuế Cao ?

Bỏ khung giá đất tức là việc Nhà nước sẽ không áp dụng mức giá tổi thiểu và tối đa với từng loại đất nữa mà thay vào đó trước khi ban hành ra bảng giá đất của từng địa phương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ vào các nguyên tắc, các phương pháp định giá đất, các quy chuẩn và giá đất, sự biến động về giá đất thực tế trên thị trường để xây dựng ra bảng giá đất.

Sau khi xây dựng xong bảng giá đất sẽ được trình Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thông qua (trước đây khi xây dựng bảng giá đất sẽ dựa vào khung giá đất để ban hành).

Nếu như trước đây việc ban hành bảng giá được sẽ được xây dựng theo định kỳ là 5 năm một lần và sẽ được công bố vào thời điểm ngày 01/01 của đầu mỗi kỳ của bảng giá đất.

Tuy nhiên đển có thể cập nhật giá đất theo kịp với sự biến động của thị trường bảng giá đất theo dự thảo sửa đổi sẽ được xây dựng theo định kỳ hàng năm và ngoài ra trong thời gian đang thực hiện bảng giá đất đã được công khai mà trên thị trường về đất đai có sự biến động về giá đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn có thẩm quyền điều chỉnh lại bảng giá đất sao cho phù hợp với giá đất trên thị trường.

(Lưu ý: Bỏ khung giá đất là một trong những nội dung quan trọng được đề xuất trong Luật đất đai sửa đổi, nếu được Quốc hội thông qua thì nó có ảnh hưởng và tác động lớn đến nhiều vấn đề trong đời sống kinh tế xã hội).

Thanh Vân mời mọi người xem video https://www.youtube.com/watch?v=grQoenbaF9Q&t=138s

Hãy chia sẻ video này tới cộng đồng giúp Vân nhé

Trân trọng cám ơn mọi người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *