Điều Chỉnh Quy Hoạch Khu Kinh Tế Vân Phong Tầm Nhìn Đến Năm 2050

Thanh Vân gửi tới các nhà đầu tư file văn bản mới nhất về Việc triển khai đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Xây dựng khu Kinh Tế Vân Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa vào ngày 23/09/2022 nhé:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *