Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh Tế Vân Phong tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh Tế Vân Phong tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh Tế Vân Phong.

Xác định 19 phân khu 70.000ha đất liền và đảo Huyện Vạn Ninh, Thị xã Ninh Hoà.

👉 Pk 01: Khu Sinh Thái Đảo Hòn Lớn 4.800ha.

👉 Pk 02: Khu du lịch Núi Khải Lương 2.200ha.

👉 Pk 03: Khu phi thuế quan, cảng biển 4.100ha

👉Pk 04: KĐT Vĩnh Yên – Mũi Đá Son 1.600ha

👉 Pk 05: Khu DL Tuần Lễ – Hòn Ngang 1.600ha

👉 Pk 06: Khu DL đảo Điệp Sơn 1.200ha.

👉 Pk 07: Khu ĐT Đại Lãnh 1.900ha.

👉 Pk 08: Khu ĐT DL Cổ Mã – Tu Bông 5.500ha

👉 Pk 09: Khu ST Núi Tây Tu Bông 9.000ha

👉 Pk 10: Khu DC ST Tây Vạn Giã 16.200ha.

👉 Pk 11: Khu ĐT Vạn Giã 2.700ha.

👉 Pk 12: Khu ĐT Nam Vạn Giã 3.600ha.

👉 Pk 13: Khu CN DV Vạn Hưng 1.700ha.

👉 Pk 14: Khu ĐT DL Ninh Hải – Dốc Lết 1.800ha

👉 Pk 15: Khu ĐT CN Tây Ninh An 2.600ha

👉 Pk 16: Khu DC Đông Bắc Ninh Hoà 2.800ha

👉 Pk 17: Khu ĐT CN Bắc Hòn Hèo 3.000ha

👉 Pk 18: Khu ĐT DV Ninh Hoà 1.900ha

👉 Pk 19: Khu Cảng biển Nam Vân Phong 6.900ha.

Định hướng phát triển 8 khu công nghiệp Vệ tinh cho khu Kinh Tế Vân Phong.

KCN Vạn Lương 200ha, KCN Vạn Hưng 300ha, KCN Dốc Đá Trắng 300ha, KCN Ninh An 150ha, KCN Ninh Thọ 370ha, KCN Ninh Diêm 01 – 320ha, KCN Ninh Diêm 02 – 210ha, KCN Ninh Diêm 03 – 380ha, Khu chức năng CN Ninh Tịnh 930ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *