Cam Lâm cần dự trữ quỹ đất ở, vì dân số tăng 1 – 1,5 vạn người mỗi năm

Cam Lâm cần dự trữ quỹ đất ở, vì dân số tăng 1 - 1,5 vạn người mỗi năm

Cam Lâm cần dự trữ quỹ đất ở, vì dân số tăng 1 – 1,5 vạn người mỗi năm:

HĐND huyện Cam Lâm thông qua Nghị quyết đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045. Nghị quyết đánh giá cần có phương án quy hoạch đất ở dự trữ cho các thế hệ sau này.

Ngày 12.10, HĐNĐ huyện Cam Lâm cho biết vừa thông qua đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Được biết, Sở Xây dựng là đơn vị được UBND tỉnh Khánh Hòa giao phối hợp đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia – Bộ Xây dựng lập đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 và triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung đồ án.

HĐND huyện Cam Lâm đánh giá, dân số của huyện từ nay đến năm 2030 mỗi năm tăng ít nhất 10.000 – 15.000 người, nên đề nghị có giải pháp cụ thể đối với việc phát triển dân số của đồ án quy hoạch chung.

Về quy hoạch đất ở và tái định cư, Nghị quyết thông qua với nội dung tăng diện tích đất ở các khu vực ngoại thị (phân khu 2, phân khu 5, phân khu 6 và phân khu 7).

Nghị quyết cũng đề nghị xem xét giữ lại những khu vực dân cư hiện hữu nào có thể giữ lại thì giữ nguyên hiện trạng, đồng thời, bố trí tái định cư tại chỗ cho người dân bị giải tỏa ở những phân khu này.

Xem xét việc tái định cư tại chỗ cho nhân dân, để người dân được hưởng lợi ích từ quy hoạch đô thị mới Cam Lâm; cần xác định cụ thể vị trí tái định cư; phân tích tác động của tái định cư tại chỗ và tái định cư nơi khác đối với từng phân khu theo quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm…

Ngoài ra, Nghị quyết HĐND huyện Cam Lâm cũng lưu ý cần có phương án quy hoạch đất ở dự trữ cho các thế hệ sau này của người bị thu hồi đất; đánh giá tác động môi trường về xâm nhập mặn, làm rõ giải pháp chống xâm nhập mặn.

https://www.youtube.com/watch?v=cbTbQNHJSFg&t=1053s

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *