Khánh Hòa cần 10.390,15 tỷ đồng để phát triển nhà ở

Khánh Hòa cần 10.390,15 tỷ đồng để phát triển nhà ở

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh năm 2022, với nguồn vốn dự kiến khoảng 10.390,15 tỷ đồng…

Theo Kế hoạch, tổng diện tích sàn nhà ở cần xây dựng năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa là 1.028.221m2, tương ứng 13.398 căn. Trong đó, nhà ở thương mại dự kiến tăng thêm 374.254m2 sàn, tương đương 3.742 căn (36,4%); nhà ở xã hội tăng 39.609m2, tương đương 819 căn (3,85%); nhà ở để phục vụ tái định cư tăng khoảng 25.000m2, tương đương 420 căn (2,45%) và nhà ở hộ gia đình tăng khoảng 589.167m2, tương đương 8.417 căn (57,3%).

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra tỷ lệ xây dựng nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà tại TP.Nha Trang (đô thị loại I), và TP.Cam Ranh (đô thị loại III), đạt khoảng 40%. Tỷ lệ nhà cho thuê khoảng 30% tổng số nhà ở trong các dự án nhà ở tại đô thị loại III. Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 23m2 sàn/người (đô thị đạt 24,1m2 sàn/người, nông thôn đạt 22,2m2 sàn/người); phấn đấu năm 2022, diện tích nhà ở tối thiểu đạt 8,8m2 sàn/người.

Về nhu cầu vốn dự kiến cần 10.390,15 tỷ đồng, trong đó, nhà ở thương mại cần 4.403,16 tỷ đồng, nhà ở xã hội là hơn 315,68 tỷ đồng, nhà ở tái định cư hơn 273 tỷ đồng và nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng gần 5.400 tỷ đồng.

Để thực hiện, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ công khai minh bạch thông tin về danh mục, quy mô dự án, lựa chọn chủ đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hánh chính liên quan đến lĩnh vực phát triển nhà ở; thiết thực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư; đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhất là các đồ án thuộc danh mục tài trợ sản phẩm.

Đồng thời, tập trung hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chỉnh trang, quy hoạch chi tiết xây dựng đối với những khu vực đã có cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho người dân chuyển mục đích sử dụng đất ở.

Được biết, tại Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Khánh Hòa ban hành trước đó, thì tổng diện tích nhà ở giai đoạn này tăng thêm tối thiểu khoảng 5.329.130m2 sàn, tương đương 51.275 căn. Cụ thể, diện tích tăng thêm đối với nhà ở thương mại khoảng 2.047.971m2 sàn, tương đương 20.480 căn; với nhà ở xã hội khoảng 209.322m2 sàn, tương đương 4.146 căn; nhà ở tái định cư khoảng 126.000m2 sàn, tương đương 2.100 căn; diện tích tăng thêm đối với nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 2.945.837 m2 sàn, đương đương 24.549 căn.

Ngoài ra, Khánh Hòa cũng đặt chỉ tiêu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 25,5 m2 sàn/người (đô thị đạt 26,5 m2 sàn/người, nông thôn đạt khoảng 24,8 m2 sàn/người); nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố ở đạt tỷ lệ 98%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và không phát sinh thêm nhà ở đơn sơ.

Địa phương này thông tin, tổng nguồn vốn để thực hiện phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 48.790 tỷ đồng, trong đó vốn dành cho nhà ở thương mại hơn 24.000 tỷ đồng; nhà ở xã hội 1.947 tỷ đồng; nhà ở tái định cư khoảng 1.154 tỷ đồng; nhà ở dân tự xây dựng 21.592 tỷ đồng.

Dự kiến, các nguồn vốn để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, bao gồm: phát triển nhà ở thương mại bằng vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng…; nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình; vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, ngân hàng chính sách xã hội… và một phần từ ngân sách nhà ở để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu của nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *