NƠI ĐẠI BÀNG VỀ LÀM TỔ: KHU KINH TẾ VÂN PHONG, TỈNH KHÁNH HÒA

NƠI ĐẠI BÀNG VỀ LÀM TỔ: KHU KINH TẾ VÂN PHONG, TỈNH KHÁNH HÒA

NƠI ĐẠI BÀNG VỀ LÀM TỔ: KHU KINH TẾ VÂN PHONG, TỈNH KHÁNH HÒA

Định hướng phát triển huyện Vạn Ninh trở thành đô thị biển hiện đại đẳng cấp quốc tế, trung tâm kinh tế biển hiện đại, cảng nước sâu gắn với khu phi thuế quan, công nghiệp công nghệ cao..

Riêng thị xã Ninh Hòa định hướng là đô thị công nghiệp hiện đại, trung tâm công nghiệp gắn với cảng biển, là khu vực tập trung phát triển các ngành công nghiệp năng lượng, đóng tàu, cảng biển, dịch vụ logistics, dịch vụ vận tải biển và các ngành công nghiệp phụ trợ… cùng với các dự án khu đô thị, dịch vụ du lịch ven biển…

Khánh Hòa sẽ thúc đẩy triển khai đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật lớn, hiện đại cho KKT, KCN tạo sự liên kết phát triển vùng như: các tuyến đường bộ cao tốc quốc gia kết nối với KKT Vân Phong, các cảng biển tổng hợp lớn, hiện đại; đầu tư xây dựng mới các công trình hạ tầng giao thông nội để kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông quốc gia.

Cùng với đó là triển khai các dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội quan trọng khác như: dự án khu nhà ở cho công nhân; cấp điện, cấp nước; dự án xử lý chất thải rắn tập trung, xử lý nước thải tập trung nhằm đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án đầu tư lớn mang tính động lực đầu tư vào KKT Vân Phong.

“Khánh Hòa sẽ chủ động liên kết với các địa phương lân cận vẫn còn nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển như Phú Yên, Đắk Lắk để cùng phối hợp xây dựng chiến lược liên kết phát triển vùng như Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa; vùng Duyên hải Nam Trung Bộ – Tây Nguyên, hướng đến trở thành một trong những vùng động lực phát triển của khu vực và cả nước.

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các dự án đầu tư tại KKT Vân Phong, trong đó, tập trung vào nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân lực cho các ngành công nghệ cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *